Plastic Surgery 

 & Skin Aesthetic

LeBon CLINIC

번호 제목 작성자 작성일 조회
공지사항 lebonulsan 2018.02.09 1625
공지사항 lebonulsan 2014.04.02 4098
675 언리아스 2018.08.16 2
lebonulsan 2018.08.17 1
674 박효정 2018.08.08 2
lebonulsan 2018.08.08 1
673 다솔 2018.08.02 2
lebonulsan 2018.08.04 1
672 유미나 2018.07.25 2
lebonulsan 2018.07.26 1
671 바니바니 2018.07.18 2
lebonulsan 2018.07.19 1
670 nalsin 2018.07.12 2
lebonulsan 2018.07.13 1
669 박효정 2018.07.03 2
lebonulsan 2018.07.05 1
668 강채원 2018.06.27 2
lebonulsan 2018.06.27 1
진료시간 안내

Open & Closed

월~화 : 오전 10시~오후 7시

토요일 : 오전 10시~오후 3시

일요일, 공휴일 휴진

수요일 오후 휴진

점심시간 : 오후 1시 ~ 오후 2시 30분

토요일은 점심시간 없이 진료합니다.

TEL : 052 267 8655
Mobile & KaKaotok : 010 6373 8655

Close Menu

Quick Menu

네이버톡톡채팅

카톡문의

인스타그램

온라인문의

LeBon Clinic